CELA #2: KONKURS ZA PISCE I PREVODIOCE - KROKODIL
festival, krokodil, jezici, region, pisci, prevodioci, knjizevnost, konferencija, debate,
18077
post-template-default,single,single-post,postid-18077,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

CELA #2: KONKURS ZA PISCE I PREVODIOCE

CELA #2: KONKURS ZA PISCE I PREVODIOCE

Udruženje KROKODIL raspisuje konkurs za pisce i prevodioce za učešće u CELA (Connecting Emerging Literary Artists) projektu za razvoj talenata i književnih profesionalaca.

CELA je četvorogodišnji evropski projekatsaradnje za razvoj talenata u kojem trideset autora proznih dela i osamdeset prevodilaca iz deset evropskih zemalja imaju priliku da budu deo programa umrežavanja umetnika, da unaprede veštine i svoj rad predstave pred evropskom publikom i stručnom javnošću.

O programu:

CELA (Connecting Emerging Literary Artists) je međunarodni evropski projekat koji je stigao do svog drugog izdanja. Tokom četiri godine (2019-2023) učesnici će imati priliku da se upoznaju s piscima, prevodiocima i književnim profesionalcima iz deset evropskih zemalja, pohađaju kurseve književnog mentorstva i predstave svoj radizdavačima, književnim agentima kao i lokalnoj i međunarodnoj publici. Projekat se fokusira na razvoj organizacija i književne infrastrukture u zemljama učesnicama, te na doprinos održivom razvoju književnog sektora i osnaživanje i promociju književnosti „malih“ jezika. Kao jedini projekat takve vrste u Evropi, projekat CELAokuplja 30 proznih autora, 80 prevodilaca i 6 književnih profesionalaca s idejom da se ukaže na potencijal književnosti za povezivanje ljudi i pokretanje promena.

Više detalja o projektu možete pronaći na: https://www.cela-europe.com/

Konkurs za autore proznih dela:

Uslovi:
– Imate iskustvo u pisanju proznih dela i objavljene radove u štampanim zbirakama i časopisma i/ili online izdanjima;

– Pišete na bilo kojoj od varijanti zajedničkog jezika;

– Učestvovali ste u kursevima kreativnog pisanja ili u drugom programu razvoja talenta (radionice, rezidencije);

-Dobro vladate engleskim jezikom (govornim i pisanim);

– Vaš rad još nije preveden ili je preveden na najviše jedan CELA jezik (italijanski, španski, poljski, slovenački, rumunski, češki, portugalski,holandski);

– Redovno javno prezentujete svoj rad;

-Trenutno radite na novom proznom delu;

– Motivisani ste da proširite svoje horizonte, unapredite veštine i spremni ste da uzmete učešće u različitim aktivnostima projekta CELA tokom četiri godine (2019-2023).

Prijava treba da sadrži:

– CV sličnim podacima i pregledom relevantnih informacija o dosadašnjemprofesionalnom radu;

– Motivaciono pismo (do 300 reči)koje odgovara na pitanja zašto želite da budete deo CELA programa i šta očekujete od ovog programa;

– Odlomak proznog dela do 2000 reči (završen ili nezavršen).

Aplikacije s naznakom ZA CELA PROJEKAT poslati putem elektronske pošte na adresu office@krokodil.rs  najkasnije do 18. novembra 2019. u ponoć.

Konkurs za prevodioce:

– Prevodite sa sledećih jezika: holandski, portugalski, španski, slovenački, italijanski, rumunski, poljski i češki;

– Imate zvanje naučnog i stručnog prevodioca i/ili vaši prevodi su objavljivani kao štampana izdanja, online ili u zbirkama i časopisima;

– Posedujete LT2 (napredni nivo) ili LT3 (viši napredni nivo) nivo znanja radnog jezika po Petra-E sistemu za edukaciju i trening književnih prevodioca (videti: https://petra-educationframework.eu)

– Na početku ste karijere, ali već imate nešto prevodilačkog iskustva;

– Dobro vladate engleskim jezikom (govornim i pisanim);

– Motivisani ste da proširite svoje horizonte, unapredite veštine i spremni ste da budete deo različitih aktivnosti projekta CELA tokom četiri godine (2019-2023).

Prijava treba da sadrži:

– CV s ličnim podacima i pregledom relevantnih informacija o dosadašnjoj profesionalnoj prevodilačkoj karijeri;

– Motivaciono pismo (do 300 reči)koje odgovara na pitanja zašto želite da budete deo CELA programa i šta očekujete od ovog programa.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 01.decembra 2019.

Šta se od odabranih pisaca očekuje/šta dobijaju:

– Pored konkursnog teksta, svaki pisac ima obavezu da napiše jedan tekst do 2000 reči. Za ove tekstove je predviđen honorar od 300 EUR;

– Učešće na Introduction week-u u Briselu (13. – 17.01.2020.) –  petodnevni sastanak za sve učesnike projekta. Troškovi puta, smeštaja i per diem troškovi su pokriveni, a prisustvo ovoj aktivnosti je obavezno;

– Učešće na Montage week-u (Arnem, Holandija, Maj 2021) – petodnevni sastanak i radionica za pripremu predstojećih nastupa na evropskim festivalima. Troškovi puta, smeštaja i per diem troškovi su pokriveni, a prisustvo ovoj aktivnosti je obavezno; 

– Učešće na dvonedeljnom kursu kreativnog pisanja tokom 2020. ili 2021. u Španiji, Belgiji, Holandiji, Poljskoj ili Italiji; 

– Profesionalno urađen media kit;

– Prilika za profesionalno usavršavanje kroz vođstvo iskusnog mentora tokom trajanja projekta; 

– Učešće na evropskoj festivalskoj turi – prezentacija rada na Festivalu KROKODIL i nekoj od sledećih 10 evropskih književnih manifestacija:

  • Konrad Festival, Poljska
  • Passa Porta Festival, Belgija
  • Wintertuinfestival, Holandija
  • Salone Internazionale del Libro di Torino, Italija 
  • Capitulo Uno, Italija
  • Frankfurter Buchmesse, Nemačka
  • Bookfest, Rumunija
  • Novo Mesto Summer Evenings, Slovenija
  • Folio, Portugal
  • Svet Knihy Book Fair, Češka

Šta se od prevodilaca očekuje/šta dobijaju: 

– Svaki prevodilac ima obavezu da prevede tri uzorka teksta do 2000 reči. Za svaki prevod predviđen je honorar od 150EUR;

– Prilika za profesionalno usavršavanje kroz vođstvo iskusnog mentora tokom trajanja projekta; 

– Učešće na Introduction week-u  (Brisel, Belgija, 13.-17.01.2020.) – petodnevni sastanak za sve učesnike projekta. Troškovi puta, smeštaja i per diem troškovi su pokriveni, a prisustvo ovoj aktivnosti je obavezno;

– Mogućnost učešća na Montage week-u (Arnem, Holandija, maj 2021) – petodnevni sastanak i radionica za pripremu predstojećih nastupa na festivalima. Troškovi puta, smeštaja i per diem troškovi su pokriveni; 

– Učešće na petodnevnom masterklasu za prevodioce u Torinu (Italija) tokom septembra 2020; 

– Profesionalno urađen media kit; 

– Poseta festivalu u zemlji u kojoj se govori jezik sa kojeg se prevodi.

Aplikacije s naznakom ZA CELA PROJEKAT poslati putem elektronske pošte na adresu office@krokodil.rs  najkasnije do 18. novembra 2019. u ponoć.
Rezultati konkursa biće objavljeni do 01.decembra 2019.