POZIV ZA PRIJAVU VIŠEJEZIČNIH PROJEKATA U OKVIRU REGIONALNE MREŽE ZA KULTURNU RAZNOLIKOST - KROKODIL
festival, krokodil, jezici, region, pisci, prevodioci, knjizevnost, konferencija, debate,
19512
post-template-default,single,single-post,postid-19512,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

POZIV ZA PRIJAVU VIŠEJEZIČNIH PROJEKATA U OKVIRU REGIONALNE MREŽE ZA KULTURNU RAZNOLIKOST

POZIV ZA PRIJAVU VIŠEJEZIČNIH PROJEKATA U OKVIRU REGIONALNE MREŽE ZA KULTURNU RAZNOLIKOST

Poziv za prijavu višejezičnih projekata u okviru Regionalne mreže za kulturnu raznolikost

Datum objave poziva: 23.12.2020

Regionalna mreža za kulturnu raznolikost – READ je regionalni projekat koji podržava Evropska Unija. Cilj ovog projekta je da akterima civilnog društva omogući da neguju demokratske vrednosti i aktivno doprinose interkulturnoj toleranciji, s posebnim fokusom na organizacije namenjene mladima.
Projekat READ implementira Gete Institut u Skoplju, zajedno sa sledećim partnerskim organizacijama: Udruženje KROKODIL (Srbija), Center for Balkan Cooperation – Loja (Severna Makedonija), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Albanija), Kalem Culture Association (Turska) i Qendra Multimedia (Kosovo).
Pored razmene rezidencijalnih boravaka pisaca između Srbije, Kosova, Albanije, Severne Makedonije i Turske te podrške književnim festivalima u ovim zemljama, projekat READ u cilju promocije regionalne književnosti omogućava i grantove organizacijama civilnog društva za višejezične izdavačke projekte.

Rok za prijavu projekata je 10. februar 2021. godine u 00:00 po lokalnom vremenu.
Maksimalna visina pojedinačnih donacija je 2000 evra.

Ukupna visina svih donacija koje će biti dodeljenje izabranim projektima u prvoj godini iznosi 28.000 evra.

Ukupan broj projekata koji će biti podržani u prvoj godini jeste 12-15 projekata iz Albanije, Kosova, Severne Makedonije, Srbije i Turske.

Organizacije koje apliciraju treba da budu:
• neprofitne organizacije;
• organizacije civilnog društva;
• direktno odgovorne za pripremu i menadžment projekta zajedno s eventualnim saradnikom ili saradnicima;
• registrovane u Albaniji, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Srbiji ili Turskoj barem 6 meseci pre objavljivanja ovog konkursa;
• aktivno posvećene jednoj ili većem broju tematskih oblasti koje su relevantne za ovaj otvoreni poziv

Odabrano delo treba da bude prevedeno u jednoj od ciljnih zemalja projekta koja nije zemlja autora čije se delo prevodi.

Uzimaće se u obzir samo jedna prijava po organizaciji.

Prihvatljivi troškovi: otkup prava, prevod, dizajn, prelom i štampa, kao i promocija objavljenog izdanja.

Otvoreni poziv za podršku višejezičnih projekata u okviru Regionalne mreže za kulturnu raznolikost teži pružanju podrške književnim ostvarenjima iz ciljnih zemalja. Očekivani rezultat podržanih projekata su prevodi i promocija regionalnih književnosti, odnosno autora s teritorije Zapadnog Balkana i Turske.
Prijave se šalju elektronski na engleskom jeziku putem Goethe Application Portala, a detaljan opis projekta se može dostaviti na lokalnom jeziku – albanskom, srpskom, makedonskom ili turskom. Sva neophodna dokumentacija za ovaj poziv navedena je na portalu GAP.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa prijavom, možete pisati partnerskim organizacijama na sledeće e-mail adrese:
– za Srbiju: office@krokodil.rs
– za Albaniju: instituti.libri.promocioni@gmail.com
– za Kosovo: arif@qendra.org
– za Severnu Makedoniju: lojaculture@gmail.com
– za Tursku: info@itef.com.tr

Za sva druga pitanja u vezi sa procesom prijave putem portala, administrativna i finansijska pitanja, možete kontaktirati: read-grants@goethe.de

Za više informacija o projektu zapratite Facebook i Instagram stranicu Regionalne mreže za kulturnu raznolikost.