OTVORENI POZIV ZA PRIJAVU INTERKULTURALNIH PROJEKATA U OKVIRU REGIONALNE MREŽE ZA KULTURNU RAZNOLIKOST 2022/2023
festival, krokodil, jezici, region, pisci, prevodioci, knjizevnost, konferencija, debate,
23016
post-template-default,single,single-post,postid-23016,single-format-standard,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

OTVORENI POZIV ZA PRIJAVU INTERKULTURALNIH PROJEKATA U OKVIRU REGIONALNE MREŽE ZA KULTURNU RAZNOLIKOST 2022/2023

OTVORENI POZIV ZA PRIJAVU INTERKULTURALNIH PROJEKATA U OKVIRU REGIONALNE MREŽE ZA KULTURNU RAZNOLIKOST 2022/2023

Datum objave: 15.11.2022.

Regionalna mreža za kulturnu raznolikost – READ je regionalni projekat koji podržava EU. Cilj ovog projekta je da akterima civilnog društva omogući da neguju demokratske vrednosti i aktivno doprinose interkulturnoj toleranciji, s posebnim fokusom na organizacije namenjene mladima.
Projekat READ implementira Gete Institut u Skoplju, zajedno sa sledećim partnerskim organizacijama: Udruženje KROKODIL (Srbija), Center for Balkan Cooperation – Loja (Severna Makedonija), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Albanija), Kalem Culture Association (Turska) i Qendra Multimedia (Kosovo).

Projekat je započet prvog septembra 2020. godine i trajaće do 31. avgusta 2024. godine. Ukupna visina donacija za tri otvorena poziva tokom tri godine iznosi 150.000 evra. Za treći u nizu otvoreni poziv dostupan budžet iznosi 45.000 evra. 15 grantova će biti dodeljeno organizacijama civilnog društva iz Albanije, Kosova, Severne Makedonije, Srbije i Turske za implementaciju interkulturalnih projekata.
Otvoreni poziv 3 ”Podrška interkulturalnim projektima u pet zemalja” za cilj ima promociju međukulturalne saradnje u regionu. Svrha ovog poziva je promocija književnosti, čitanja i kulturne raznolikosti pri čemu se pruža podrška kulturnim organizacijama iz ciljnih zemalja i podstiče njihova saradnja i umrežavanje. Saradnja s barem jednom organizacijom iz neke od drugih ciljnih zemalja smatraće se za prednost.

Rok za prijavu je 16. januar 2023. godine do 23:59 CET.

Maksimalna visina pojedinačnih donacija za ovaj poziv iznosi 3.000 evra.
Prihvatljivi troškovi obuhvataju produkciju različitih književnih i kulturnih inicijativa, uključujući i muziku, pozorište i multumedijalnu umetnost.

Prijave se šalju elektronski na engleskom jeziku putem sledećeg linka: https://gap-online.goethe.de/en-US/ (molimo označite: READ – Regional Network for Cultural Diversity – Intercultural projects III/22) a detaljan opis projekta se može dostaviti na lokalnom jeziku – albanskom, srpskom, makedonskom ili turskom. Sva neophodna dokumentacija za ovaj poziv navedena je na portalu GAP.

Organizacije koje apliciraju treba da budu:

-neprofitne organizacije;
-organizacije civilnog društva;
-direktno odgovorne za pripremu i menadžment projekta zajedno s eventualnim saradnikom ili saradnicima;
-registrovane u Albaniji, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Srbiji ili Turskoj barem 6 meseci pre objavljivanja ovog konkursa (15.11.2022.);
-aktivno posvećene jednoj ili većem broju tematskih oblasti koje su relevantne za ovaj otvoreni poziv

Posebna pažnja će biti ukazana projektima organizacija mladih.

Uzimaće se u obzir samo jedna prijava po organizaciji.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa prijavom, možete pisati partnerskim organizacijama na sledeće e-mail adrese:
za Srbiju: office@krokodil.rs
za Albaniju: instituti.libri.promocioni@gmail.com
za Kosovo: arif@qendra.org
za Severnu Makedoniju: lojaculture@gmail.com
za Tursku: info@itef.com.tr

Za sva druga pitanja u vezi sa procesom prijave putem portala, administrativna i finansijska pitanja, možete kontaktirati: read-grants@goethe.de
Za više informacija o projektu zapratite Facebook Instagram stranicu Regionalne mreže za kulturnu raznolikost.